Samorządowe Kolegia Odwoławcze zorganizowane są na zasadach ujętych w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (DzU z 2001 r., nr 79, poz. 856 ze zm.).

Właściwość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie obejmuje powiaty:

 • bartoszycki,
 • działdowski,
 • ełcki,
 • giżycki,
 • gołdapski,
 • kętrzyński,
 • lidzbarski,
 • mrągowski,
 • nidzicki,
 • olecki,
 • olsztyński,
 • piski,
 • szczycieński,
 • węgorzewski
 • miasto na prawach powiatu - Olsztyn.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 maj 2023 13:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 maj 2023 13:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2024 10:58 Administrator