Biurem Kolegium kieruje Kierownik, który podlega Prezesowi Kolegium.

Kierownik Biura zapewnia sprawne funkcjonowanie Biura Kolegium i odpowiada za:

 • sprawną organizację pracy Biura, terminowe przesłanie orzeczeń oraz skarg wraz z aktami do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 • rzetelność prowadzenia rejestrów i innych zapisów ewidencyjnych,
 • rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych oraz zbierania danych do rocznej informacji o dzialalności Kolegium,
 • kulturę pracowników Biura,
 • przygotowanie posiedzeń Kolegium,
 • przygotowanie Zgromadzeń Ogólnych Kolegium,
 • przestrzeganie godzin pracy Biura.

W skład Biura Kolegium SKO w Olsztynie wchodzą ponadto:

 • główna księgowa,
 • księgowa,
 • trzech starszych inspektorów,
 • czterech inspektorów,
 • referent,
 • informatyk,
 • pracownik obsługi.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 maj 2023 13:55 Administrator