Jako akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych Prezes Rady Ministrów wydał następujące rozporządzenia:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. (DzU z 1999 r. nr 74 poz. 828)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania kunkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego. (DzU z 1999 r. nr 47 poz. 462)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia. (DzU z 2001 r. nr 14 poz. 125)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. (Dz.U. z 2023 r., poz. 841)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych. (DzU z 2003 r. nr 198 poz. 1925)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 maj 2023 14:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2024 11:15 Administrator