Do rejestracji wpływających spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie służy komputerowy program ewidencyjny. Stosuje się go do rejestrowania spraw podlegających orzecznictwu. Nie stosuje się go do spraw związanych z organizacją urzędu własnego oraz spraw związanych z administrowaniem lokalem.

Komputerowy program ewidencyjny służy do:

  • bieżącej rejestracji wpływających do Kolegium spraw,
  • ewidencjonowania spraw skierowanych na posiedzenia skladów orzekających,
  • oznaczania innego niż na posiedzeniu sposobu załatwienia sprawy,
  • sporządzania rocznych informacji o działalności Kolegium oraz innych zestawień statystycznych, o ile będzie to wynikać z przepisów prawa bądź na polecenie Prezesa Kolegium.

Komputerowy program ewidencyjny służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie może być udostępniany osobom innym niż pracownicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Program ten jest obsługiwany wyłącznie przez wyznaczonych pracowników Biura Kolegium.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 maj 2023 13:57 Administrator