Budżet Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ustalany jest w ustawie budżetowej na dany rok.

Gospodarka finansowa Kolegium prowadzona jest na podstawie planu finansowego opracowanego w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z aktualnego podziału układu wykonawczego budżetu państwa ustalonego przez Ministra Finansów.

Projekt planu finansowego przygotowuje Główny Księgowy Kolegium. Zapewnia on też obsługę finansową Kolegium.

Plan finansowy zatwierdza Prezes Kolegium.

Kwota budżetu na rok 2019 wynosi 3.914 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2018 wynosi 3.797 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2017 wynosi 3.846 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2016 wynosi 3.704 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2015 wynosi 3.359 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2014 wynosi 3.168 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2013 wynosi 3.199 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2012 wynosi 3.200 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2011 wynosi 3.179 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2010 wynosi 3.128 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2009 wynosiła 3.148 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2008 wynosiła 2.722 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2007 wynosiła 2.582 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2006 wynosiła 2.615 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2005 wynosiła 2.243 tys. złotych

Kwota budżetu na rok 2004 wynosiła 2.136 tys. złotych


II. MIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

  1. Lokal o powierzchni 414,70 m2 mieszczący się w Olsztynie przy ul Kajki 10/12 - właściciel Skarb Państwa, trwały zarządca - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
  2. Samochód osobowy -Toyota Verso- data zakupu 2017 r.
  3. Lokal o powierzchni 45,10 m2 mieszczący się w Olsztynie przy ul Kajki 7 - właściciel Skarb Państwa, trwały zarządca - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 maj 2023 14:15 Administrator