Deklaracja dostępności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządoweego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-16

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Żuk
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: +48 89 5235396

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znajdują się w budynku przy ul. Kajki 10/12 na pierwszym piętrze. Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku od strony ul. Kajki.

Wewnątrz budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do wysokości parteru. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne nie ma możliwości zamontowania w budynku windy i jest on obecnie całkowicie nieprzystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do biura Kolegium na pierwsze piętro można dostać się po schodach. Nie ma również sprawnej platformy dla osób na wózku. W części budynku zajmowanej przez Kolegium brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Kolegium nie posiada tłumacza języka migowego. W przypadku zaistnienia konieczności pomocy z tłumacza języka migowego Kolegium zapewni kontakt osobisty z tłumaczem w terminie powyżej 3 dni roboczych. Jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wdrożyło następujące rozwiązania w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością, po przybyciu do budynku, w którym mieści się siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, osoba z niepełnosprawnością może skontaktować się pod numerem telefonu 89 523 53 96 z pracownikiem Kancelarii Kolegium, który przeprowadzi wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy i udzieli dalszych instrukcji lub na parterze dokona obsługi.

Uzgodnienia terminu wizyty w Urzędzie można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 89 523 53 96.

Budynek, w którym mieści się Kolegium położony jest ok. 400 m od przystanku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Przystanek Kajki/Partyzantów. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znajduje się na ul. Dąbrowszczaków przy budynku Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego (WPB).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 23 maj 2023 11:58 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 11:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 maj 2023 11:59 Administrator