Obwieszczenia

Tytuł Autor Odsłony
obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2024 r. Nr SKO.60.40.2024 o przekazaniu skargi do WSA (przedmiot - budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy do 20 MW – obręb 157 Olsztyn dz. nr ew. 38, 45.) Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 8
treść postanowienia Nr SKO.73.98.2024 z dn. 28 maja 2024 r. (przedmiot - wznowienie postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej PV Langanki 1 o mocy do 60,0MW na częściach działek o nr ew. 12/3 w obrębie Langanki oraz 10/3 w obrębie Boryty, gm. S Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 9
obwieszczenie z dnia 29 maja 2024 r. Nr SKO.73.98.2024 (przedmiot – wznowienie postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej PV Langanki 1 o mocy do 60,0MW na częściach działek o nr ew. 12/3 w obrębie Langanki oraz 10/3 w obrębie Boryty, gm. Sępopol Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 4
obwieszczenie z dnia 28 maja 2024 r. Nr SKO.60.22.2024 (przedmiot – wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla budowy elektrowni fotowoltaicznej na dz. Nr 214/1, Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 4
treść decyzji Nr SKO.60.103.2023 z dn. 28 maja 2024 r. (przedmiot - środowiskowe uwarunkowania dla budowy farmy fotowoltaicznej „Lidzbark VII” w pobliżu miejscowości Cibórz, gm. Lidzbark) Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 10
obwieszczenie z dnia 29 maja 2024 r. Nr SKO.60.103.2023 (przedmiot – środowiskowe uwarunkowania dla budowy farmy fotowoltaicznej „Lidzbark VII” w pobliżu miejscowości Cibórz, gm. Lidzbark) Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 7
obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2024 r. Nr SKO.60.37.2024 o przekazaniu skargi do WSA (przedmiot - środowiskowe uwarunkowania dla budowy „Farmy fotowoltaicznej Lidzbark Warmiński – Zaręby” w miejscowości Zaręby w obrębie Workiejmy) Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 10
obwieszczenie z dnia 24 maja 2024 r. Nr SKO.73.624.2024 (przedmiot – inwestycja celu publicznego budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty) Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 10
obwieszczenie z dnia 24 maja 2024 r. Nr SKO.60.101.2023 (przedmiot – stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy studni głębinowej SW3 we wsi Brożówka, gmina Kruklanki) Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 16
obwieszczenie z dnia 18 maja 2024 r. Nr SKO.73.140.2024 (przedmiot – przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV o długości 170 m, na części działek nr 221/5, 215/1, 215/2, 214, 212 Udostępniony przez: Piotr Lesniewski Odsłon: 9