Biuletyn Informacji Publicznej

 Szanowni Państwo,
Informuję, że w dniu 8 czerwca 2024 r.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
będzie urzędowało w godzinach: 6.00 - 14.00.

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko Księgowego 

 

Informacja_o_wynikach_naboru_na_wolne_stanowisko_Księgowego_w_SKO.pdf

 

Bardzo kolejny test

Redagowanie i publikacja tekstów: Rafał Mistelski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba upoważniona do dokonywania zmian w treści publikowanych informacji: Marek Wachowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. (89) 523 53 96
tel./fax (89) 527 49 37

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uwarunkowania prawne

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MSWiA z 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu składa się z kilku podstawowych elementów:

 1. Menu górnego (w nagłówku strony) zawierającego odsyłacz do strony głównej BIP pod adresem www.bip.gov.pl, ustawienia ułatwiające dla osób niepełnosprawnych, wyszukiwarkę, statystykę odwiedzin oraz dane podmiotu prowadzącego BIP.

 2. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie, tzw. ścieżki okruszków znajdującej się po frazie jesteś tutaj:. Po kliknięciu w link strona główna w tym menu powoduje powrót do strony głównej BIP podmiotu.

 3. Menu przedmiotowego i podmiotowego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym do Spisu Podmiotów.

 4. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, treści dokumentów i ogłoszeń itp.

 5. Menu dolnego (w stopce strony) zawierającego Instrukcję korzystania z BIP, Oświadczenie o dostępności strony BIP, informację o Redakcji BIP, Kontakt oraz Mapę Strony.

Podstawowym przeznaczeniem strony BIP jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

Zamieszczone na stronie dane podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli

 1. tytułem zasobu,

 2. czasem wytworzenia zasobu,

 3. tożsamością osoby wytwarzającej zasób,

 4. tożsamością osoby odpowiadającej treść zasobu,

 5. rejestrem wprowadzonych zmian,

 6. statystyką wyświetleń zasobu.

Aby zapoznać się z informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej należy kliknąć w odpowiedni link w menu przedmiotowym lub podmiotowym. Do precyzyjnego wyszukiwania informacji służy Wyszukiwarka znajdująca się w górnej części serwisu. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy wpisać w pole edycyjne szukaną frazę i nacisnąć przycisk szukaj. Aby skorzystać z opcji rozszerzonych wyszukiwarki należy kliknąć wyszukiwanie zaawansowane.

Aby zmienić kontrast serwisu należy kliknąć ikonkę zmiana kontrastu. Aby zmienić wielkość czcionki należy kliknąć ikonki czcionka duża lub czcionka średnia. Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy wybrać ikonkę ustawienia domyślne.

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

Deklaracja dostępności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządoweego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-16

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Żuk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 89 5235396

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znajdują się w budynku przy ul. Kajki 10/12 na pierwszym piętrze. Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku od strony ul. Kajki.

Wewnątrz budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do wysokości parteru. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne nie ma możliwości zamontowania w budynku windy i jest on obecnie całkowicie nieprzystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do biura Kolegium na pierwsze piętro można dostać się po schodach. Nie ma również sprawnej platformy dla osób na wózku. W części budynku zajmowanej przez Kolegium brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Kolegium nie posiada tłumacza języka migowego. W przypadku zaistnienia konieczności pomocy z tłumacza języka migowego Kolegium zapewni kontakt osobisty z tłumaczem w terminie powyżej 3 dni roboczych. Jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wdrożyło następujące rozwiązania w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością, po przybyciu do budynku, w którym mieści się siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, osoba z niepełnosprawnością może skontaktować się pod numerem telefonu 89 523 53 96 z pracownikiem Kancelarii Kolegium, który przeprowadzi wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy i udzieli dalszych instrukcji lub na parterze dokona obsługi.

Uzgodnienia terminu wizyty w Urzędzie można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 89 523 53 96.

Budynek, w którym mieści się Kolegium położony jest ok. 400 m od przystanku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Przystanek Kajki/Partyzantów. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znajduje się na ul. Dąbrowszczaków przy budynku Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego (WPB).

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Pomieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znajdują się w budynku przy ul. Kajki 10/12 na pierwszym piętrze. Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku od strony ul. Kajki.

Wewnątrz budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do wysokości parteru. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne budynku nie ma możliwości zamontowania w budynku windy i jest obecnie całkowicie nieprzystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W części zajmowanej przez Kolegium brak również toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W związku z tym, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wdrożyło następujące rozwiązania w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością, po przybyciu do budynku, w którym mieści się siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, osoba z niepełnosprawnością może skontaktować się pod numerem telefonu 89 5 23 53 96 z pracownikiem Kancelarii Kolegium, który przeprowadzi wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy i udzieli dalszych instrukcji lub na parterze dokona obsługi.

Uzgodnienia terminu wizyty w Urzędzie można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 89 523 53 96.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znajduje się na ul. Dąbrowszczaków przy budynku WPB.